Sklad glazbene izražajnosti
(uz izvedbu opere Don Carlos Giuseppea Verdija u režiji Petra Selema na Peristilu)

„Ulogu Elizabete tumačila je Gabreile Georgieva s puno pouzdanosti i mašte, potkrijepljeno lakoćom i senzibilitetom vokalnog tumačenja.“Miljenko Grgic
 
Банер