thumb Oratoria_SOF17.07.2017г., 20ч. В парка на ВА “Г.С. Раковски” Габриела Георгиева ще уча-ства в Тържествен кон-церт 180 години от рождение-то на Васил Левски “Ора-тория-реквием” с диригент Борис Спасов.       повече...
 
Банер