„Gabriela Georgieva je prava Verdijeva heroina u svim elementima pakleno teške uloge Abigaile. Izjednačena tonska skala, ekspresivna koloratura, psihološko produbljivanje teksta i sjajna karakterizacija lika osobine su umjetnice koja se ne susreće često u domaćim produkcijama. Dodamo li tomu i interpretaciju lika Elizabete u Verdijevom Don Carlosu, onda je pred nama sopranistica izrazito bogate skale dinamičkih nijansi, kontroliranog i profinjenog ukusa, kakvu već godinama nismo čuli na carskom Peristilu.“                Tonci Sitin
 
<< Start < Prev 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Next > End >>
Banner